Om musikproducent.se

24 augusti, 2012

Det här är en samling länkar som man kan ha nytta av om man letar information om musikproducentyrket samt lite hur man kan göra om man är intresserad av att exempelvis studera musikproduktion eller ljudteknik.

Begreppet musikproducent är inte helt lätt: I ordets klassiska bemärkelse så är musikproducent rollen som kreativt ansvarig för hur en inspelning ska instrumenteras, arrangeras och soundmässigt låta.

Men i takt med att inspelningsutrustning blivit mindre, billigare och betydligt mer lätthanterlig – har också begreppet musikproducent fått en ny innebörd. Numera är producent oftast också synonymt med låtskrivare och i många fall även inspelningstekniker och mixtekniker. Begreppet »producera« har fått låna en hel del av innebörden i ordet ”skapa”; en musikproducent kan idag vara helt fristående och skriva/producera/mixa och också släppa sin egen musik – helt utan inblandning från utomstående.

Som en konsekvens av det ökande intresset dyker det upp utbildningar runtom i landet som erbjuder/säger sig erbjuda möjligheten att via utbildning bli musikproducent. Dock kan man tänka sig att detta resulterar i en viss överetablering av musikproducenter. Men även om många efter avlutade studier inte försörjer sig på att producera musik så kan man få användning av sina kunskaper inom andra yrkesområden också.

Här kan du i alla fall läsa på lite om vad musikproducentyrket innebär och hur man kan gå tillväga om man vill ge sig in på banan. Sidan gör inga som helst anspråk på att vara komplett eller heltäckande, men samlar som sagt information inom några områden av intresse för den som sysslar med, eller vill syssla med produktion av musik och/eller inspelningar. Sidan är inte kommersiell och tar inte betalt för att lägga upp länkar eller skriva om något. Relevanta tips på sidor, länkar eller nyheter mottages tacksamt på info@musikproducent.se

/musikproducent.se